Izgradnja čvorova Njivice I i II, Mandalina i Rokići na postojećoj državnoj cesti DC8 ('Jadranska magistrala') na području Grada Šibenika