Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda s pročišćavanjem u uređajima za biološko-aeracijsko pročišćavanje u naselju Šandrovac