Izgradnja pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5 t/dan u Općini Kloštar Podravski