Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze na području Grada Otoka, Vukovarsko-srijemska županija