Izgradnja prometnih površina i komunalne infrastrukture za potrebe komunalnog opremanja građevinske parcele POS-a u Gradu Visu