Izgradnja STEM odjela sa studentskim dormitorijem i studentske menze sa studentskim paviljonima