Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Slatina', Grad Glina