Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Torine spuštanjem u dubinu