Glavno tajništvo

  • Ivana Šuman, dipl. iur, glavna tajnica Ministarstva

Tel: 01 3717 109
Faks: 01 3717 181
Mihaela Žalac, administrativna tajnica - stručna referentica
E-pošta: glavno.tajnistvo@mzoe.hr
 


  • Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

Lidija Soldo Stanarević, načelnica sektora
Tel: 01 3717 935 
Faks: 01 3717 181
E-pošta: ljudski.potencijali@mzoe.hr 

  • Služba za ljudske potencijale

Željka Botica, voditeljica službe
Tel: 01 3717 297
 


  • Sektor za planiranje, financije i proračun

Romana Domijan, načelnica sektora

Tel: 01 3717 177
Faks: 01 3717 181
E-pošta: financije@mzoe.hr 

  • Služba za proračun i računovodstvo

Nataša Slavić, voditeljica službe
Tel: 01 3717 282
 


  • Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

Dario Matanović, načelnik sektora
Tel: 01 3717-937
Faks: 01 3717-181
e-mail: nabava@mzoe.hr 

  • Služba za nabavu

Julija Bilić, voditeljica službe
Tel: 01 3717 257