Kabinet ministra

  • Tomislav Ćorić, dr. sc., ministar

Tel: 01/3717-175
Faks: 01/3717-149
E-pošta: ministar@mzoe.hr 

  • Mario Šiljeg, dr. sc., državni tajnik

Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426

  • Mile Horvat, dipl. iur., državni tajnik

Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-149

  • Ivo Milatić, državni tajnik

Tel: 01/3717-158

  • Anja Bagarić, glavna savjetnica

Tel: 01/3717-175