Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

  • Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
 
  • Odjel za odnose s javnošću

Tel: 01/3717-103
E-pošta: press@mzoe.hr 

  • Odjel za protokol

Tel: 01/3717-221
E-pošta: protokol@mzoe.hr 
 

  • Upiti građana

Iz područja otpada: okolis.otpad@mzoe.hr  
Ostala pitanja: ministarstvo.okolisa@mzoe.hr
 

  • Upiti medija

Tel: 01/3717-103
E-pošta: press@mzoe.hr