Samostalni odjel za unutarnju reviziju

  • Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Ivana Jagar, voditeljica odjela
Tel: 01 3717 145
Faks: 01 3717 149
E-pošta: ivana.jagar@mzoe.hr