Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

  • Igor Čižmek, pomoćnik ministra

Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
Tena Ćukli, tajnica
E-pošta: tena.cukli@mzoe.hr
 


 

  • Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

Jasenka Nećak, načelnica sektora
Tel: 01 3717 228
Faks: 01 3717 135
e-mail: jasenka.necak@mzoe.hr

  • Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

Višnja Grgasović, voditeljica službe
Tel: 01 3717 217

  • Služba za održivi razvoj

Branka Pivčević Novak, voditeljica službe
Tel: 01 3717 283

  • Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Mario Stipetić, voditelj službe
Tel: 01 3717 204