Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

  • Anamarija Matak, pomoćnica ministra

Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
Martina Blašković, administrativna tajnica
E-pošta: martina.blaskovic@mzoe.hr
 


 

  • Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

Ana Kovačević, načelnica sektora
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

  • Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Matej Majdenić, voditelj službe
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

  • Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Vesna Montan, voditeljica službe
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

  • Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

Kristina Ljubojević, voditeljica službe
Tel. 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

 

 

  • Sektor za održivo gospodarenje otpadom

Sanja Radović Josić, načelnica sektora
Tel: 01 3717 125
Faks: 01 3717 135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr 

  • Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

Nela Palarić, voditeljica službe
Tel: 01 3717 125
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr 

  • Služba za planove i posebne kategorije otpada

Aleksandar Rajilić, voditelj službe
Tel: 01 3717 125
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr