Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

  • Sektor za EU fondove

Marko Markić, načelnik sektora
Tel: 01/ 3717-269 
Faks: 01/ 3717-122
E-pošta: marko.markic@mzoe.hr 

 

  • Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

Karmen Cerar, načelnica sektora
Tel: 01 6307 300 
E-pošta: karmen.cerar@mzoe.hr 

  • Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Nikolina Trontl, voditeljica službe
email:  marina.piskac@mzoe.hr 

  • Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva
                         Ivana Cigit, voditeljiteljica službe

email: ivana.cigit@mzoe.hr 

  • Služba za europske poslove

Nikolina Petković Gregorić, voditeljica službe
Tel: 01 3717 209
E-pošta: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr 

  • Služba za međunarodne poslove

Gordana Ruklić, voditeljica službe
Tel: 01 3717 238
Faks: 01 3717 149
E-pošta: gordana.ruklic@mzoe.hr