Zavod za zaštitu okoliša i prirode

  • Aljoša Duplić, p.o. ravnatelj

Tel: 01/4886-840 i 01/5502-900
Fax: 01/4886-850 i 01/5502-901
E-pošta: zavod@mingor.hr
 
  • Sektor za okoliš

Branimir Pavlinec, načelnik sektora
Tel: 01/4886-858
E-pošta: branimir.pavlinec@mingor.hr
 

  • Služba za informacijske sustave i izvještavanje

Neven Mileusnić voditelj službe
Tel: 01/5581-669
E-pošta: neven.mileusnic@mingor.hr

  • Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

Hana Mesić, voditeljica službe
Tel: 01/4886-854
E-pošta: hana.mesic@mingor.hr 

  • Služba za otpad i sektorske pritiske

Đurđica Požgaj,  voditeljica službe
Tel: 01/4628-877
E-pošta: durdica.pozgaj@mingor.hr
 


  • Sektor za prirodu

Gabrijela Šestani, načelnica sektora
Tel: 01/5502-969
E-pošta: gabrijela.sestani@mingor.hr

  • Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

Luka Katušić, voditelj službe
Tel: 01/5502-950
E-pošta: luka.katusic@mingor.hr

  • Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

Irina Zupan, voditeljica službe
Tel: 01/5502-941
E-pošta: irina.zupan@mingor.hr

  • Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara

Marija Sabolić,  voditeljica službe
Tel: 01/5502-974
E-pošta: marija.sabolic@mingor.hr