Korištenje građevnog otpada u proizvodnji cementa u tvornici '10. kolovoz' CEMEX Hrvatska d.d., k.o. Klis, Općina Klis