Korištenje kamenog ostataka, vapna i građevnog otpada te ostataka sagorijevanja ugljena u termoelektranama u proizvodnji klinkera i cementa u tvornici cementa 'Sv. Kajo', CEMEX Hrvatska d.d., Grad Solin