Korištenje kamenog ostataka, vapna i građevnog otpada te ostataka sagorijevanja ugljena u termoelektranama u proizvodnji klinkera i cementa u tvornici 'Sv. Juraj', CEMEX Hrvatska d.d., Grad Kaštela