Mješoviti hidromelioracijski sustav navodnjavanja Sinjskog polja - I. faza, područje Trnovača ukupne površine 476 ha, Grad Sinj