Modernizacija postojeće sunčane elektrane 'JAVA Selnik' izlazne snage 200kW na k.č. 1080/2 k.o. Maruševec, Općina Maruševec