Modernizacija postojeće sunčane elektrane 'Selnik SONET' izlazne snage 200kW na k.č. 1075/5 k.o. Maruševec, Općina Maruševec