Kontakti

UPRAVA ZA ENERGETIKU

Ulica grada Vukovara 78
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022
E-pošta: energetika@mzoe.hr