Dozvole

  • DOZVOLE - GEOTERMALNE VODE : 
 
 
         Dozvola za pridobivanje geotermalne vode na  eksploatacijskom polju "Bošnjaci-Sjever"
Prilog 1a: Pregledna kartaeksploatacijskog polja geotermalne vode"Bošnjaci-Sjever"
            M 1: 25 000
 
Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Geotermalno polje Zagreb"
            Prilog 1a: Pregledna karta naftno-rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Geotermalno polje Zagreb"
              M 1:5 000
 

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Merhatovec".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Lunjkovec-Kutnjak".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Legrad -1".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Ernestinovo".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Virovitica 2".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru "Križevci".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermanlih voda - "Babina greda 1".pdf

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Babina greda 2".pdf
 

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Karlovac 1".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Slatina 3".pdf


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda - "Slatina 2".pdf
 

 
  • DOZVOLE -  UGLJIKOVODICI : 
 
Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju "Letičani"
Prilog 1a: Pregledna karta naftno- rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Letičani"- M 1:10 000
 
Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na ekspolatacijskom polju "Bunjani"
Prilog 1a: Pregledna karta naftno - rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Bunjani"- M 1:25 000
Prilog 1b: Pregledna karta naftno - rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Bunjani"- M 1:10 000
 
Dozvola za pridobivanje ugljikovodika na eksploatacijskom polju " Stružec"
Prilog 1a: Pregledna karta naftno - rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Stružec" - M 1:30 000

Prilog 1b: Pregledna karta naftno - rudarskih objekata i postrojenja na EPU "Stružec" - M 1: 5 000


Dozvole za pridobivanje ugljikovodika na na eksploatacijskom polju "Kloštar"
 
Prilog 1a: Pregledna karta naftno - rudarskih objekata na EPU "Kloštar" - M 1:35 000

Prilog 1b: Pregledna karta naftno - rudarskih objekta na EPU "Kloštar" - M 1:10 000