Zajednički poslovi

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSPEKCIJE
Ivan Pušić – načelnik sektora

Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Tel: 01/23 75 100

Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora
Brigitte Mrvelj Čečatka - voditeljica službe
Miramarska 24, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje
Branimir Fuk - voditelj službe
Miramarska 24, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900