Održiva proizvodnja i potrošnja

Politika održive potrošnje i proizvodnje (OPP) pod sloganom 'S manje napraviti više i bolje' (Doing more and better with less) nastoji potaknuti održive obrasce ponašanja i poslovanja u svim gospodarskim sektorima. Uvodi koncept 'životni ciklus proizvoda i usluga' (Life Cycle Approach, LCA) koji prati okolišni otisak proizvoda i usluga, a utemeljen je na znanstvenim pokazateljima.

Cilj je smanjiti potrošnju prirodnih dobara, smanjiti nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjiti emisije u zrak, vodu i tlo te smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na mjestu nastanka. Također kroz politiku OPP podržava se održivi i uključivi razvoj, ublažava se siromaštvo i uspostavlja bolja kvaliteta života.

Održiva proizvodnja odnosi se isključivo na proizvodni proces te vodi računa o gospodarskim, socijalnim i okolišnim utjecajima procesa proizvodnje. Održiva potrošnja se jednako odnosi i na proizvodni i na potrošački dio procesa, odnosno odgovornost za održivu potrošnju jednako leži i na proizvođačima i na potrošačima. Prema tome, proizvođači bi trebali težiti proizvodnom procesu kojim bi se, ne samo stvarali kvalitetni i dugotrajni proizvodi, već bi i metodologija tog procesa trebala biti takva da se koristi optimalna količina resursa te da se isti maksimalno iskorištavaju. S druge strane, potrošači bi svojim pravilnim odabirom proizvoda te umjerenošću pri njihovoj potrošnji (i pravilnim zbrinjavanjem otpada koji od proizvoda ostaje), ali i racionalnom i umjerenom potrošnjom osnovnih resursa (voda, plin, el. energija) morali pridonijeti promjeni postojećih obrazaca neodržive potrošnje.