Novosti

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • AD PLASTIK d.d., Solin - postrojenje za proizvodnju dijelova za motorna vozila na lokaciji R.J. Zagreb, od 21. listopada do 20. studenoga 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, od 07. lipnja do 08. srpnja 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja

     

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada "Tuk", Orahovica, od 15. listopada do 14. studenoga 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada "Tuk", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-45/24, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Centar za gospodarenje otpadom BIKARAC - faza 1, od 04. listopada do 03. studenoga 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada "Bikarac", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/17-02/70, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada "Totovec", Čakovec, od 23. rujna do 23. listopada 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada "Totovec", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/18-02/36, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Postrojenje za proizvodnju cementa Cemex d.d., Split, od 17. rujna do 16. listopada 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje "Cemex", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/17-02/56, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Belišće', od 10. rujna do 10. listopada 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Belišće”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/18-02/25, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
             


Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u 

 • ŽITO d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 12. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
   


Informacije o podnesenim zahtjevima za ishođenje okolišne dozvole

 • Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice - informacija je objavljena 01. kolovoza 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
       


Izdana rješenja o okolišnim dozvolama

 • Odlagalište otpada Petrovačka Dola, rješenje je objavljeno 14. listopada 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Johovača', rješenje je objavljeno 17. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje Tvornica Dukat u Zagrebu, rješenje je objavljeno 17. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, rješenje je objavljeno 17. rujna 2019. godine u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Gorjak', rješenje je objavljeno 16. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac, rješenje je objavljeno 16. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Ilovac, rješenje je objavljeno 16. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir, rješenje je objavljeno 16. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole uključujući proširenje za postojeće odlagalište otpada 'Ivančino brdo' - Križevci, rješenje je objavljeno 09. rujna 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije 'Marišćina', rješenje je objavljeno 08. kolovoza 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
   Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1147 оd 10. kolovoza 2018. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama za obradu otpada, Službeni list Europske Unije od 17.8.2018.