Novosti

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice, od 28. siječnja do 27. veljače 2020., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

     

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli

 • Izmjena uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Oriolik d.o.o., Oriovac, od 21. siječnja do 20. veljače 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Oriolik d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/19-45/41, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Cerik' - Daruvar, od 18. siječnja do 17. veljače 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za odlagalište otpada "Cerik", poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/18-45/15, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Sladorana tvornica šećera d.o.o., Županja, od 10. prosinca do 27. prosinca 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Sladorana tvornica šećera d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/17-02/09, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100), Kutina, od 09. prosinca do 24. prosinca 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Deponija fosfogipsa (S-41100), poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/18-02/40, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemija d.d. iz Kutine, od 09. prosinca 2019. godine do 08. siječnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Petrokemija d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I -351-03/17-02/87, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice, od 07. prosinca 2019. godine do 06. siječnja 2020. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Našicecement d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/18-08/07, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
     
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za gradsko odlagalište otpada Virovitica, od 26. studenoga do 26. prosinca 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za gradsko odlagalište otpada Virovitica, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/18-45/11, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
                           


Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u 

 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 23. siječnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • INA d.d., rafinerija nafte Rijeka iz Kostrene - informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 20. siječnja 2020. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • DS Smith Belišće d.d., Belišće -  informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 23. prosinca 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., EL-TO Zagreb -  informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 28. studenoga 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 12. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
   


Informacije o podnesenim zahtjevima za ishođenje okolišne dozvole

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za Višenamjensko farmaceutsko postrojenje (VBP) u Savskom Marofu, informacija je objavljena 17. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena uvjeta iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Oriolik d.o.o., Oriovac - informacija je objavljena 10. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice - informacija je objavljena 01. kolovoza 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenjaPostupci ishođenja rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • SELK d.d., Kutina - informacija je objavljena 19. studenoga 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
       


Izdana rješenja o okolišnim dozvolama

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice, rješenje je objavljeno 21. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za gradsko odlagalište otpada Virovitica, rješenje je objavljeno 17. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon u Županji, rješenje je objavljeno 16. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta iz okolišne dozvole za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, rješenje je objavljeno 10. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, rješenje je objavljeno 03. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec, rješenje je objavljeno 02. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna Rješenja o objadinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje PLIVA Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof, rješenje je objavljeno 02. siječnja 2020. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Vitika' - Đakovo, rješenje je objavljeno 23. prosinca 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Odlagalište otpada Kraplja u Gunji, rješenje je objavljeno 10. prosinca 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Postrojenje za proizvodnju cementa Cemex d.d., Split, rješenje je objavljeno 05. prosinca 2019. godine u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Tuk' - Orahovica, rješenje je objavljeno 02. prosinca 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Cian d.o.o., Građevina za skladištenje otpada u Šibeniku, rješenje je objavljeno 25. studenoga 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Centar za gospodarenje otpadom BIKARAC - faza 1, rješenje je objavljeno 18. studenoga 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad 'Totovec', Čakovec, rješenje je objavljeno 08. studenoga 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Belišće', rješenje je objavljeno 31. listopada 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Odlagalište otpada Petrovačka Dola, rješenje je objavljeno 14. listopada 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
        Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2010 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za spaljivanje otpada, Službeni list Europske Unije od 03.12.2019.
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2031 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju, Službeni list Europske Unije od 04.12.2019.