Novosti

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, od 07. lipnja do 08. srpnja 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
     

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje Tvornica Dukat u Zagrebu, od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje Tvornica Dukat u Zagrebu, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/19-08/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Vitika' - Đakovo, od 30. srpnja do 29. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Vitika”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-45/16, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Ivančino brdo", od 24. srpnja do 23. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Ivančino brdo”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-45/22, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Petrovačka dola", od 19. srpnja do 18. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Petrovačka dola”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/17-02/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, od 19. srpnja do 18. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole objavljen je u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Knauf Insulation d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/16-02/28, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Prdavac", od 15. srpnja do 13. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Prdavac”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/18-45/08, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Ilovac", od 09. srpnja do 08. kolovoza 2019. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje odlagalište otpada “Ilovac”, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/18-45/07, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzoe.hr 
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Gorjak", od 09. srpnja do 08. kolovoza 2019. godine, odluka s informacijom i Nacrt rješenja objavljeni su u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Johovača", od 08. srpnja do 07. kolovoza 2019. godine, odluka s informacijom i Nacrt rješenja objavljeni su u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina", od 04. srpnja do 19. srpnja 2019. godine, odluka s informacijom i Nacrt rješenja objavljeni su u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za gradsko odlagalište otpada "Beli Manastir", od 21. lipnja do 20. srpnja 2019. godine, odluka s informacijom i Nacrt rješenja objavljeni su u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
       


Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u 

 • ŽITO d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 12. srpnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Forkuševci, Općina Viškovci - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 31. svibnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Slašćak, Općina Viškovci - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 21. svibnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Lužani, Općina Oriovac - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 17. svibnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u
 
 • ŽITO d.o.o., farma Magadenovac, Donji Miholjac - informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 06. svibnja 2019. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u


Informacije o podnesenim zahtjevima za ishođenje okolišne dozvole

 • Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice - informacija je objavljena 01. kolovoza 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Tvornica Dukat u Zagrebu - informacija je objavljena 24. lipnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, informacija je objavljena 06. lipnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Mesna industrija Vajda, Čakovec - Informacija je objavljena 17. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • LTH Alucast d.o.o., Čakovec - informacija je objavljena 09. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
   
 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Mraclinska Dubrava" - informacija je objavljena 04. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja


Izdana rješenja o okolišnim dozvolama

 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije 'Marišćina', rješenje je objavljeno 08. kolovoza 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja
 
 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline, rješenje je objavljeno 29. srpnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • EUROCABLE GROUP d.d., Općina Jakovlje, rješenje je objavljeno 16. srpnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Tvornica ulja Čepin d.d., Čepin, rješenje je objavljeno 16. srpnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje LTH Metalni lijev d.o.o. iz Benkovca - rješenje je objavljeno 08. svibnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
 
 • Purex d.o.o, farma peradi, Košute 1 i Košute 2, Grad Sinj - rješenje je objavljeno 07. svibnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja
       

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1147 оd 10. kolovoza 2018. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama za obradu otpada, Službeni list Europske Unije od 17.8.2018.