Zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja

Oriolik d.d., Oriovac
Wienerberger Ilovac d.d., Karlovac
Ljevaonica Roč - P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet
P.P.C. Buzet d.o.o. (CIMOS) - Tvornica u Buzetu
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Poljo Plodovi' d.o.o., Ivanić-Grad
Postrojenje za proizvodnju biogoriva Vitrex d.o.o., Virovitica
Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1)
Termoelektrana Plomin 2 (TE Plomin 2)
Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Grad Zagreb
Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin
Odlagalište otpada Goričica
FINAG d.d. - Industrija građevnog materijala Garešnica
Tvornica šećera Osijek d.o.o.
Odlagalište otpada 'Totovec'
Odlagalište neopasnog otpada 'Kutina'
Duropack Belišće d.d., Belišće
TUP d.d., Dubrovnik
Opeka d.d., Osijek, postrojenje Osijek - proizvodnja keramičkih proizvoda
Messer Croatia Plin d.o.o., pogon Kutina
Farma kokoši nesilica Marijančanka, Općina Marijanci
Industrija mesa Koka d.d., Varaždin
Razvitak d.d., Ilok
Bakrotisak d.d., Garešnica
Opeka d.d., Osijek, pogon Vladislavci
Opeka d.d., Osijek, pogon Sarvaš
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma Štefanec, Grad Čakovec
Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Kutina
Saša promet ciglana Blatuša d.o.o., Topusko
ABS Sisak d.o.o.
Intercal d.o.o., Sirač - Tvornica vapna Ličko Lešće
Postrojenje za izradu opeke Leier-Leitl d.o.o., Turčin
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Obrt Petrinjak', Horvatsko, Grad Ivanec
Intercal d.o.o., Sirač - Tvornice vapna I i II
Rafinerija nafte Rijeka na lokaciji Urinj
Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk, Lopatinec, Općina Sveti Juraj na Bregu
LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovac
Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica Viktor Lenac
Eko Međimurje d.d., Čakovec
Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica 3. Maj Rijeka
Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar 'Japa'
Termoelektrana-toplana Zagreb
TLM-TVP d.d., Šibenik
Calucem d.o.o., Pula
Hartmann d.o.o., Koprivnica
Postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija Scott Bader d.o.o., Zagreb
Postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica
Gavrilović - Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o., Petrinja
Farma Forkuševci, Općina Viškovci
Postrojenje za proizvodnju biodizela Biotron d.o.o., Ozalj
3. MAJ brodogradilište d.d., Rijeka
Pšenični mlin PIK Vinkovci d.d., Grad Vinkovci
PAN - Tvornica papira Zagreb d.o.o.
Hospira d.o.o., Zagreb, lokacija Prilaz baruna Filipovića 27/d, Grad Zagreb
Farma peradi 'Goji-Pile', Stanetinec, Općina Štrigova
Brodosplit - Brodogradilište d.o.o., Split
Adria Čelik d.o.o., Kaštel Sućurac
Županijski centar za gospodarenje otpadom 'Bikarac', Grad Šibenik
INA d.d., Objekti frakcinacije - pogon Etan, Ivanić-Grad
Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Vuka
Farma purana Delovi, Virje
Hospira d.o.o., Zagreb, lokacija Savski Marof
Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec
Dukat d.d., Zagreb
DUKAT d.d., Tvornica Sirela, Bjelovar
Farma Dubravica, Općina Dubravica
IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o.
Farma 18 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 21 tvrtke Koka d.d., Varaždin
UTP d.o.o., Pula
Postrojenje za proizvodnju crijepa 'Slavonka' tvrtke Dilj d.o.o., Vinkovci
Farma svinja Slašćak, Općina Viškovci
Postrojenje za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci - Pogon 1
Holcim (Hrvatska) d.o.o. - proizvodnja cementa Koromačno
Farma purana Slavonski Kobaš
Farma purana Zadubravlje, Općina Garčin
Farma za tov svinja Trnava, Općina Trnava
Farma 1 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 12 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 11 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 9 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 8 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 20 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 19 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 17 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 16 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 14 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Farma 13 tvrtke Koka d.d., Varaždin
Sladorana d.d., Županja
Drvenjača d.d., Fužine
Tvornica oplemenjenih folija d.d., Drniš
Termoelektrana Rijeka (TE Rijeka)
Kombinirana termoelektrana (KTE) Jertovec, Općina Konjšćina
Termoelektrana Sisak (TE Sisak)
Farma purana Banovci, Općina Bebrina
Farma svinja Senkovac u Novom Senkovcu, Slatina
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
Ljevaonica sivog lijeva poduzeća FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec
Farma Lužani, Općina Oriovac
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o.
PIK Vrbovec - Mesna industrija d.d., Vrbovec
Farma svinja Podlugovi, Općina Popovac
Farma purana Klokočevik, Općina Garčin
Termoelektrana-toplana (TE-TO) Osijek
Messer Croatia plin d.o.o., Acetilenska stanica Dugi Rat
Postrojenje za proizvodnju cementa 'Sveti Kajo', Solin
Postrojenje za proizvodnju cementa 'Sveti Juraj', Kaštel Sućurac
Postrojenje za proizvodnju cementa '10. kolovoz', Solin
Postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice
INA Industrija nafte d.d., Sektor Rafinerija nafte Sisak
Plamen d.o.o., Požega
Uljanik brodogradilište d.d., Pula
GIRK Kalun d.d., Drniš
Postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase Muraplast d.o.o., Kotoriba
HEP TOPLINARSTVO d.o.o., pogon Osijek
Postrojenje za proizvodnju samoljepivih traka Sipro d.o.o. iz Umaga
Ljevaonica neobojenih metala Metalne industrije Varaždin d.d. iz Varaždina
Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan
Farma koka nesilica Vrana, Grad Biograd na Moru
Farma koka nesilica Samita, Grad Koprivnica
Linde plin d.o.o., Karlovac
Svinjogojska farma Velika Branjevina, Općina Čepin
Lipovica d.o.o., Popovača
Farma Magadenovac, Grad Donji Miholjac
Farma Čeretinci 1, Općina Markušica
Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
Farma za tov prasadi Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
INA d.d. - Pogon CPS, Molve
Farma nesilica Perfa Bio d.o.o., Donja Stubica
Aluflexpack Novi d.o.o. iz Zadra, pogon Umag
Farma Gradec, Općina Gradec
Farma Kozarac, Općina Čeminac
Farma koka nesilica Vuka, Općina Vuka
Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb
Dalekovod - proizvodnja d.o.o., Dugo Selo
Farma kokoši Piko, Jastrebarsko
Elektrana - toplana Zagreb (EL - TO Zagreb)
Pliva Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof
Sojara d.d., Zadar
Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Slavonija IGM d.o.o., Našice
Postrojenje za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i metalnih proizvoda DIV d.o.o. tvornice vijaka, Knin
Farma krmača tvrtke Agromeđimurje d.d., Općina Belica
Farma Brod Pustara 2, Općina Jagodnjak
Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica
Farma Brod Pustara 1, Općina Jagodnjak
Farma Malo Kneževo, Općina Popovac
Farma Darda 1, Općina Darda
VIRO Tvornica šećera d.d., Virovitica
Izmjena zahvata poslovno-proizvodnog kompleksa 'Eurocable group' d.d., Zagreb, u općini Jakovlje
Gala d.o.o., Bjelovar
Heineken Hrvatska d.o.o.
Čeličana i valjaonica bešavnih cijevi CMC d.o.o., Sisak
Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojeće TE Plomin 1 u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta
Adriacink, Split