Politika sprječavanja velikih nesreća

Kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost malih količina opasnih tvari (niži razred postrojenja) dužan je ishoditi suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća. Zahtjev za ishođenje suglasnosti se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a suglasnost se daje na rok od 5 godina. Operater nižeg razreda postrojenja dužan je načiniti operativni plan u skladu s uvjetima iz propisa o zaštiti i spašavanju.