Emisije u zrak

Općenito o emisijama u zrak

Podaci o emisijama onečišćujućih tvari u zrak sastavni su dio informacijskog sustava o kakvoći zraka kojeg od 2019. godine vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (do prije 2019. godine informacijski sustav o kakvoći zraka vodila je, sada bivša, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu). Ministarstvo je nadležno za prikupljanje podataka o emisijama onečišćujućih tvari u RH i izradu izvješća o bilanci emisija sukladno obvezama prema hrvatskim propisima i međunarodnim ugovorima. Unapređenje nacionalnog sustava za praćenje emisija napravljeno je kroz projekt LIFE - Rekonstrukcija i nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe (LIFE00/TCY/CRO/00086). Kroz ovaj projekt unaprjeđen je nacionalni proračun emisije u skladu s CORINAIR/EMEP metodologijom (‘top down’ sistem).

Emisije onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske - Izvješća po godinama