Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

 
- POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA I OPORABE OTPADA POSTUPKOM IS, S, R12 I R13, FRIŠ d.o.o., Koprivnička 43, 48260 Križevci 26.6.2020.
 
 
- POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja opasnog otpada postupkom S, IS, R13, D9  i D15  EXCIDO d.o.o., Josipa Kozarca 25, 31207 Tenja.

- POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade postupkom S, PP i R13 - Spectra Media d.o.o.  (lokacija Zadar, Gaženička 28, Zadar)
     

- POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja postupcima S i R13 - AUDIO TV VIDEO SERVIS "JURINJAK" (lokacija Krapina, Frana Galovića 4, k.č.br. 3011/2, k.o. Krapina grad)