Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

   
1. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe, druge obrade i zbrinjavanja opasnog otpada - METIS d.d. (lokacija Pula, Ulica Valica 8, Pula)

   
 

2.  POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja, postupkom sakupljanja (S), interventnog sakupljanja (IS) i oporabe opasnog otpada postupkom R 13 i D 15- KORUŠCE- METALI d.o.o.  (lokacija Grad Split,  Zagorski put 35 d)

 
   
3. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupcima R 12, R 5 i R 1- GIRK KALUN d.d. (lokacija Drniš, Stjepana Radića 86)

 


4. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: postupcima oporabe otpada R1, R5, R12 i R13- NAŠICECEMENT d.d. (na lokaciji gospodarenja otpadom Našice, Tajnovac 1)
 

5. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada (postupcima: S, IS, R13, D15, D9)- GAJETA d.o.o. (na lokaciji gospodarenja otpadom Strojarska bb, Sesvetski Kraljevec, na k.č. 8697, k.o. Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb)

 

6. POZIV NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM za obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade opasnog otpada (postupcima: S i PP)- Obrt za EE-OTPAD (na lokaciji gospodarenja otpadom Belajske Poljice, Duga Resa, Poslovni park Karlovac 2/D)