Strukturni fondovi – Programsko razdoblje 2007. – 2013.

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ima na raspolaganju mogućnost korištenja strukturnih fondova namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika. Korištenje sredstava strukturnih fondova provodi se u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koji su definirani putem Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa za pojedine sektore.

Vodno gospodarstvo zastupljeno je u Operativnom programu Zaštita okoliša 2007. – 2013., prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa u RH kroz unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i cjelovitog gospodarenja otpadnim vodama i to slijedećim mjerama: - Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža - Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže. Odlukom Europske komisije od 6.9.2013. odobren je prošireni Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013. u kojem je objedinjeno razdoblje 2007. – 2013. Vodni sektor je u periodu 2007 – 1.7.2013. odnosno do ulaska RH u EU na raspolaganju imao sredstva predpristupnog IPA fonda (86,8 mil EUR), a od 1.7.2013. – 31.12.2013. odnosno nakon ulaska u EU na raspolaganju su sredstva strukturnih fondova, koja za drugu polovicu 2013. iznose 112,3 mil EUR. Ukupna alokacija za vodni sektor u razdoblju 2007. – 2013. iznosi 199,1 mil. EUR. Sukladno pravilima, navedena sredstva EU fondova na raspolaganju su do kraja 2016. godine, dok je krajnji rok za dovršetak projekata koji se provode u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., odnosno postizanje zadanih indikatora 31. ožujka 2018 godine.