Međunarodni ugovori i sporazumi

 • Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 10/1994
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/1996
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 10/1997
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 01/2008
   
 • Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 02/1996
   
 • Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
  Narodne Novine-Međunarodni ugovori 14/2003