Prethodna ocjena za strategije planove i programe 2019.