Oporavilišta za divlje životinje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisalo je da se jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.

Također, sukladno članku 29. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/13 i 14/19), zbrinjavanje u oporavilištima se odnosi i na privremeno oduzete jedinke divljih vrsta životinja navedenih u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

Oporavilište za divlje životinje je prostor u kojem se privremeno skrbi o jedinkama strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja iz prirode radi njihovog povratka u prirodu ili repopulacije i/ili reintrodukcije, odnosno gdje jedinke kritično ugroženih zavičajnih vrsta koje su nesposobne za povratak u prirodu trajno borave. U oporavilištima privremeno borave i oduzete divlje životinje navedene u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97.

Sukladno navedenoj obvezi te nakon provedenog Javnog poziva, 11. travnja 2017. Ministarstvo je Odlukom odabralo sljedećih jedanaest pravnih osoba koje smiju obavljati poslove oporavilišta, a to su:

 1. Aquarium Pula d.o.o., Verudela bb, HR-52100 Pula, OIB: 00972615522
 2. AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja, Siget 6, HR-10000 Zagreb, OIB: 28856251627 
 3. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brionska 10, HR-52212 Fažana, OIB: 79193158584
 4. Javna ustanova 'Priroda', Grivica 4, HR-51000 Rijeka, OIB: 82785517509
 5. Morski obrazovni centar Pula, Negrijeva 10, HR-52100 Pula, OIB: 18794203855
 6. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Kaštel 24, HR-51551 Veli Lošinj, OIB: 25888957858
 7. Udruga Sokolarski centar, Škugori 47a, HR-22000 Šibenik, OIB: 15862016878
 8. Udruga za zaštitu životinja Ruščica, Ruščičkih žrtava 51, HR-35208 Ruščica, OIB: 07574394691
 9. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo - Radna jedinica zoološki vrt, Ružina 11a, HR-31000 Osijek, OIB: 07507345484
 10. Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, HR-10000 Zagreb, OIB: 69262261098
 11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, HR-10000 Zagreb, OIB: 36389528408.

Svaka osoba putem obrasca za dojavu ili telefonski treba prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike slučajno uhvaćene, ozlijeđene i/ili usmrćene strogo zaštićene životinje u roku od 24 sata od trenutka pronalaska (tel: 01/5502 900 ili info@dzzp.hr). U okviru svoga Sustava za dojavu i praćenje Ministarstvo priprema protokole za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja za pojedine vrste ili skupine vrsta.