Pomoćnici ministra

  • Igor Čižmek, pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
  • Elizabeta Kos, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
  • Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode
  • Anamarija Matak, pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
  • Domagoj Validžić, pomoćnik ministra​ za energetiku