Ustrojstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine 67/2019) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva koje se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

5. Uprava za zaštitu prirode

6. Uprava za energetiku

7. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

8. Zavod za zaštitu okoliša i prirode

9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

10. Samostalni sektor za pravne poslove

11. Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

12. Samostalni odjel za unutarnju reviziju.


Organigram Ministarstva zaštite okoliša i energetike