Obnova državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže km 13+860 (skretanje za Buševec) do stacionaže km 27+310 (Šestak Brdo), ukupne duljine 13,45 km