LNG HRVATSKA d.o.o. - Terminal za ukapljeni prirodni plin na lokaciji Luka posebne namjene - Industrijska luka terminal za UPP, Omišalj - Njivice