Prenamjena BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjena trase magistralnog plinovoda Split-Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd