Prenamjena hale 5 u postrojenje za peletiranje i pakiranje prosušenog krutog stajskog gnoja te izgradnja sušara na farmi kokoši nesilica u Donjoj Stubici, Grad Donja Stubica