Prenamjena, sanacija i rekonstrukcija poslovno-skladišne građevine Velmart d.o.o. za obradu sirove kože u Varaždinu