Građevina za intenzivan uzgoj tovljenika kapaciteta 1440 komada, Općina Bebrina