Sanacija odlagališta otpada 'Zmajevac', Općina Kneževi Vinogradi