Obnova državne ceste D2 Vukovar - Opatovac, dionica 14, u duljini od 13,14 km