U Katowicama održan Talanoa dijalog

U okviru Konferencije stranaka Pariškog sporazuma u Katowicama je održan Talanoa dijalog koji je rezultirao Izjavom “Talanoa call for Action".

U Katowicama (Poljska) je u okviru Konferencije stranaka Pariškog sporazuma održan Talanoa dijalog koji je rezultirao Izjavom “Talanoa call for Action” kojom se poziva na hitnu i brzu mobilizaciju svih društvenih dionika kako bi se pojačali napori za ispunjenje ciljeva iz Pariškog sporazuma.
Pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Igor Čižmek je u svom govoru istaknuo važnost znanstvenih činjenica izloženih u posebnom Izvješću Međuvladinog panela o promjeni klime, tzv. “IPCC Special report on 1,5⁰C”.

U izvješću je naznačena nužnost zajedničkog djelovanja svih zemalja što znači da niti jedan sektor niti pojedinac ne smiju biti ostavljeni po strani te da se svaki napor računa. Pomoćnik Čižmek je izvijestio o naporima Hrvatske koja u energetsku, niskougljičnu i krovnu razvojnu strategiju nastoji ugraditi ciljeve Pariškog sporazuma pokrivajući sve aspekte gospodarskog i društvenog razvoja. Podsjetio je i na važnost održivog gospodarenja šumama kako bi se iskoristili potencijali biomase u niskougljičnom razvoju što predstavlja priliku za poljoprivredna gospodarstva.

Pariški sporazum je dragocjena vizija budućnosti, no za njegovu potpunu primjenu nužno je donijeti detaljna operativna pravila odnosno tzv. “Rule Book”. Posebno je važno da se pravila primjenjuju na sve stranke, uzimajući u obzir potrebnu fleksibilnost za zemlje u razvoju. Hrvatska poduzima napore kako bi dosegla cilj u smanjenju emisija za najmanje 40 % do 2030. godine, a isto tako prikuplja potrebne podatke i priprema godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova.

Priopćenja za javnost | Klima