Potpisan ugovor za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković"

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković potpisali su u subotu 20. srpnja 2019. godine ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković,  gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan i direktor Metković d.o.o. Filip Dominiković.
 
Za provedbu projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ osigurano je253.696.378,57 kuna. Preostali dio čine nacionalna sredstva. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode osigurat će po 42.093.404,17 kuna, a 21 milijuna čine sredstva Grada Metkovića i Metković d.o.o. 
 
Realizacijom ovoga projekta na sustav javne odvodnje priključenost će biti povećana sa sadašnjih 46 %  na 89 %. Osigurat će se i razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje kroz izvedbu dijela novog razdjelnog sustava čime će se smanjiti pojava eksfiltracije otpadnih voda iz sustava te onemogućiti dotok infiltriranih podzemnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te smanjenje gubitaka u vodoopskrbi s 58,3 % na 22,7 %.

Projekt  „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ bit će realiziran do kraja 2022. godine.

Stranica