Za građenje vodnih građevina na području općine Slivno 1,25 milijuna kuna

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić danas je u Dubrovniku načelniku Općine Slivno Smiljanu Mustapiću svečano uručio Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području dijela aglomeracije Malostonski zaljev u Općini Slivno.

Vrijednost ugovora o sufinanciranju za 2019. godinu iznosi 1,25 milijuna kuna od čega Hrvatske vode osiguravaju 80 % odnosno 1 milijun kuna, a investitor (Odvodnja Slivno d.o.o.) 20 % odnosno 250 tisuća kuna. U 2020. godini se planira nastaviti sufinanciranje predmetnog projekta.

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina smještenih u priobalnom dijelu općine Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u 2019. godini obuhvatit će se sufinanciranje izgradnje dijela Regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum - Mljetski kanal u općini Slivno – dionica Klek – Repić - Duboka.

Izgradnjom sustava kolektora i crpnih stanica koji su dijelovi Regionalnog odvodnog sustava Komarna – Duboka – Repić – Klek – Neum – Ston - Mljetski kanal, planira se riješiti odvodnja priobalnog dijela općine Slivno i dijela aglomeracije Malostonski zaljev.

Realizacijom dionice Klek – Repić – Duboka osigurat će se prikupljanje otpadnih voda s područja naselja Duboka i Repić te dovršetkom dionice u Bosni i Hercegovini omogućiti odvodnja i ispuštanje u more Mljetskog kanala nakon pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Ministar Ćorić je naglasio kako će realizacijom svih aktivnosti projekta konačno biti riješen i problem odvodnje na području Općine Slivno koji traje desetljećima.Stranica