U Zagrebu i Rijeci održane prve edukacije o invazivnim stranim vrstama za djelatnike carine, inspekcijskih službi i policije

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike provodi projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projekta održane su prve radionice o službenim kontrolama prometa invazivnim stranim vrstama za četiri različite grupe polaznika - u Zagrebu 25. i 26. studenoga te u Rijeci 28. i 29. studenoga. 

Polaznici radionica bili su službenici Carinske uprave, Državnog inspektorata (inspekcija zaštite prirode, veterinarska i granična veterinarska inspekcija, fitosanitarna i granična fitosanitarna inspekcija, lovna i šumarska inspekcija) i policije.

Radionice su održali predavači iz Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Program edukacija usmjeren je na zakonodavstvo u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj te procedure službenih kontrola prometa stranim i invazivnim stranim vrstama.

Polaznicima radionica predstavljene su invazivne strane vrste na Unijinom popisu i ograničenja njihovog korištenja te je predstavljena uloga pojedinih tijela u sustavu službenih kontrola i opisano postupanje u nadzoru invazivnih stranih vrsta i robe, tj. pošiljki koje ih sadrže.

Na kraju edukacije polaznici su uspješno ispunili kratki test novostečenih znanja o invazivnim stranim vrstama i za svoje proaktivno sudjelovanje na radionici dobili priznanja.

Tijekom projekta provest će se ukupno 40 ovakvih cjelodnevnih edukacija u pet gradova – u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku.

Planirano je da do kraja projekta u jesen 2021. godine na edukacijama sudjeluje oko 1200 carinskih službenika, inspektora i policajaca.

Osim sustavnih edukacija, predviđena je i izrada priručnika o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama, kako bi se povećala učinkovitost nadzora i postupanja službenika pri provedbi službenih kontrola pošiljaka.

Cilj ovog projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta radi ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na bioraznolikost, usluge ekosustava, ali i zdravlje ljudi i gospodarstvo.

Osim edukacije službenika za učinkovitije službene kontrole, izradit će se planovi upravljanja invazivnim stranim vrstama koje su već široko rasprostranjene u Republici Hrvatskoj (mungos, kornjače roda Trachemys i signalni rak) te akcijski planovi o putovima unosa invazivnih vrsta spontanim širenjem i vezanim uz transport.

Također, provest će se kampanja podizanja svijesti javnosti o štetnosti invazivnih stranih vrsta i sprječavanju njihovog širenja.
 

Stranica