Ministarstvo pozdravlja sve mjere koje doprinose zaštiti okoliša i prirode

U cilju zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u zadnjem kvartalu 2017. godine iniciralo je donošenje Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

Navedenim pravilnikom propisano je da su prodavatelji od 1. siječnja 2019. godine obvezni sve lagane plastične vrećice za nošenje (plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda dok su na svim mjestima na kojima besplatno daju vrlo lagane plastične vrećice za nošenje (plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane) obvezni istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

U svibnju 2020. godine bit će poznati rezultati provedbe ovog Pravilnika, odnosno koliko je vrećica stavljeno na tržište te će sukladno tome biti donesen plan daljnjih aktivnosti.
 
Ministarstvo svakako pozdravlja i podržava uvođenje i drugih mjera kao što je ukidanje korištenja plastičnih vrećica od strane trgovačkih lanaca s obzirom da plastične vrećice zbog svojih karakteristika vrlo lako dospijevaju u okoliš čime uzrokuje onečišćenje i u znatnoj mjeri pogoršavaju vrlo raširen problem otpada ugrožavajući pri tom i vodne ekosustave diljem svijeta, što također nepovoljno djeluje i na određene gospodarske aktivnosti.
 
Stoga iznimno cijenimo angažman svih trgovaca u cilju smanjenja količina otpada koji nastaje potrošnjom plastičnih vrećica te vjerujemo kako će takvih inicijativa biti sve više.

Stranica